Với việc phát huy vị trí, tiềm năng phát triển và thực hiện tốt các chính sách thu hút đầu tư, nên từ đầu năm đến nay tỉnh Vĩnh Long đã thu hút đầu tư trên 68 triệu đôla Mỹ vào các khu công nghiệp tại địa phương, vượt hơn 36% kế hoạch đã đề ra trong năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *