Đến thời điểm này, tỉnh Vĩnh Long đã thu hút 29 dự án đầu tư vào khu công nghiệp Bình Minh với số vốn 2.847 tỷ đồng và 77 triệu đôla Mỹ của các doanh nghiệp trong ngoài nước.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *