Năm nay tỉnh Vĩnh Long đề ra mục tiêu thu hút 50 triệu đôla Mỹ các dự án thứ cấp đầu tư vào các Khu – tuyến công nghiệp. Song với việc thực hiện tốt các chính sách thu hút mời gọi đầu tư, quan tâm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp  phục vụ nhu cầu sản xuất của các nhà đầu tư trong và ngoài nước nên đến nay tỉnh đã thực hiện vượt kế hoạch đề ra.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *