Xác định thu hút đầu tư có tác động quan trọng thúc  đẩy KTXH phát triển; trong NK 2015-2020, tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện nhiều giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả công tác này, là một trong những  khâu đột phá để phát triển KTXH theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *