Với việc tập trung cho công tác giới thiệu – quảng bá những  lợi thế – tiềm năng , những cơ chế – chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh và thực hiện tốt các cơ chế – chính sách ưu đãi  mời gọi đầu tư … tại Hội thảo Xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2019 vừa được UBND tỉnh tổ chức, Vĩnh Long đã thu hút trên 47.000 tỷ đồng và 117 triệu đôla Mỹ  nguồn vốn đầu  tư vào địa phương.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *