STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
111 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
112 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
113 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
114 Bạn xem đài P8, TP VĨnh Long 60,000
115 Bạn xem đài TP Vĩnh Long 200,000
116 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50,000
117 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100,000
118 Lý Thị Dứng Trà Ôn 200,000
119 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100,000
120 Ngụy Khả Doanh P4, Tp Vĩnh Long 500,000
121 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50,000
122 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100,000
123 Cát Anh P9, TP Vĩnh Long 100,000
124 Ông bà Giáo Tạ TT Tam Bình 1,000,000
125 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt 100,000
126 Le Thuy Trang 100,000
127 Anh Hà Ngọc Châu Công ty Rau quả TPHCM 1,000,000
128 Hải Trều, Bạch Yến Cà Mau 900,000
129 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100,000
130 Bạn xem đài TP VĨnh Long 200,000
131 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
132 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
133 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *