STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
370 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
371 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
372 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
373 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
374 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, Tp Vĩnh Long 100.000
375 Chiêm Hoàng Đạt P8, TP Vĩnh Long 500.000
376 Cát Anh P9, TP Vĩnh Long 100.000
377 Shop đồ tole Thiên Trang Chợ Công Xi, P1, TP Vĩnh Long 1.000.000
378 Minh Quốc P1, Tp Vĩnh Long  100.000
379 Vo Tuan Huy TT Tam Bình 50.000
380 Mười Tuấn P9, TP Vĩnh Long 1.200.000
381 Dao Thi Thanh Truc   100.000
382 Dao Thi Thanh Truc   100.000
383 Tập thể công nhân nhà máy Vikimco P5, Tp Vĩnh Long 600.000
384 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000
385 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100.000
386 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
387 Lý Thị Dứng Trà Ôn 200.000
388 Lý Thị Dứng Trà Ôn 200.000
389 Nguụy Khả Doanh P4, Tp Vĩnh Long 500.000
390 Nguyễn Ngọc Lan P1, Tp Vĩnh Long 100.000
391 Hà Phước Vinh P1, Tp Vĩnh Long 100.000
392 Le Thuy Trang   100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *