STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
149 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000
150 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50.000
151 Hà Phước Vinh P1, Tp Vĩnh Long 100.000
152 Một Giáo Viên Trường Lưu Văn Liệt 200.000
153 Trà Sữa Bo Bo Tiểu học Kim Hồng 200.000
154 Bông sen Trắng Phước Hậu, Long Hồ 100.000
155 Đoàn Thị Ngọc Tú P1, Tp Vĩnh Long 50.000
156 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
157 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ 200.000
158 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
159 Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
160 Trinh Nguyen Thi Bang   200.000
161 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13 D Mậu Thân, P3, TPVL 100.000
162 Cô Hiệp P3, Tp Vĩnh Long 1.000.000
163 Khả Vy P1, Tp Vĩnh Long 50.000
164 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100.000
165 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *