STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
4525 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 100,000
4526 Giáo viên hưu Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TpVl 200,000
4527 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50,000
4528 Tiệm đồng hồ Quảng Phát P1, Tp Vĩnh Long 100,000
4529 Lưu Bảo Toàn 356/1 Hòa Hảo, P5, Q10, TPHCM 100,000
4530 Chú Huỳnh Văn Tòng P5, TP Vĩnh Long 50,000
4531 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100,000
4532 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50,000
4533 Trúc Vy, Quang Thái Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
4534 Đào Duy Bè cá Tân Hội 50,000
4535 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50,000
4536 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 100,000
4537 Nguyễn Thị Sáu Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
4538 Trần Kim Sáng 100 Mỹ Phú, Tân Lộc 50,000
4539 Sáu Mỹ Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
4540 Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji Tân Hội, TPVL 50,000
4541 Thảo Vân, Cẩm Vân Tân Hội, TPVL 50,000
4542 Bà Trần Thị Ba P4, Tp Vĩnh Long 50,000
4543 Chị Năm hủ tiếu P1, Tp Vĩnh Long 150,000
4544 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội                            200,000
4545 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân                            100,000
4546 Tiệm lưới Quang Minh                            100,000
4547 Bà Lương Thị Nga P1, Tp Vĩnh Long 500,000
4548 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P2, YPVL 200,000
4548a Ông Nguyễn Phúc Toàn Lê Thái Tổ, P2, TPVL 400,000
4549 Ông Bửu Pháp P5, Tp Vĩnh Long 100,000
4549a Cô Ánh P8, Tp VĨnh Long 500,000
4550 Lê Đinh Gia Phát P8, Tp VĨnh Long 200,000
4551 Dì Năm Sơn K1, P2, TPVL 200,000
4552 Thảo Trâm K1, P2, TPVL 200,000
4553 Dì Năm Sơn K1, P2, TPVL 200,000
4554 Thảo Trâm K1, P2, TPVL 200,000
4555 Bạn xem đài P8, Tp VĨnh Long 300,000
4556 Bạn xem đài P4, Tp Vĩnh Long 200,000
4557 Nguyễn Thị Cai P9, Tp Vĩnh Long 100,000
4558 Anh Trương Phi Hảo P9, Tp Vĩnh Long 100,000
4559 Bà Diêọ Kim Phụng Cty TNHH Tân Vạn Lợi, Long Hồ 1,500,000
4560 Nguyễn Diệp HÙng 11A Nguyễn Thị Minh Khai 300,000
4561 Đặng Thị Thu Vân Thanh Đức, Long Hồ 100,000
4562 Võ Thị Thanh Thúy Thanh Đức, Long Hồ 100,000
4563 Đặng Kim Tuyền Thanh Đức, Long Hồ 100,000
4564 Nguyễn Thành Nhân TT Long Hồ 800,000
4565 Bạn xem đài P1, Tp Vĩnh Long 2,720,000
4566 Bà Mai Thị Ngẫu Nguyễn Huệ, P2, TPVL 400,000
4567 Bạn xem đài K2, P3, TPVL 200,000
4568 Cô Bích Vân Đài PT-TH VĨnh Long 200,000
4569 Bà Trần Kim Đồng Vĩnh Long 200,000
4570 BGH Trường mần non tư thục Hoa Sen An Phước, Mang Thít 400,000
4571 Cô La Thị Huỳnh Mai P3, Tp Vĩnh Long 400,000
4572 Lê Hoàng Khang P3, Tp Vĩnh Long 200,000
4573 Hai cháu Bi Bo P3, Tp Vĩnh Long 200,000
4574 Lương Minh Tâm P5, Tp Vĩnh Long 200,000
4575 Gia đình Ông Lê Thanh Phong Phước Hậu, Long Hồ 200,000
4576 Nguyễn Hùng Phong Trường tiểu học Tân An Hội A Mang Thít 100,000
4577 Đinh Hữu Thường Phú Thọ, Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
4578 Tiệm Internet Trâm Anh Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
4579 Thuốc tây Ánh Ly Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
4580 Điện Thoại Huấn Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
4581 Dì Sáu Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 200,000
4582 Nguyệt Huỳnh, Hoài Phương Chánh Hội, Mang Thít 100,000
4583 Cúc Phỉ, Mỹ Cẩm Chánh Hội, Mang Thít 100,000
4584 Trần Thị Tiên Trường THCS Tân Long, Mang Thít 100,000
4585 Bạn xem đài Tân Qui, Tân An Hội 100,000
4586 Lê Thanh Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 200,000
4587 Kim Thư Trạm y tế Nhơn Phú 80,000
4588 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 200,000
4589 Cô Nguyễn Thị Thúy Uyển Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 100,000
4590 Cô Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 100,000
4591 Ông Trần Minh Nhuệ Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 100,000
4592 Cô Nguyễn Thị Hoàng Yến Giáo viên Trường THCS Long An A, Long Hồ 100,000
4593 Cô Trần Kim Thái Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 200,000
4594 Ông Nguyễn Văn Quang Long Hiệp, Long An, Long Hồ 100,000
4595 Nguyễn Hoàng Thiên Lan Giáo viên trường PTTH Phạm Hùng, Long Hồ 100,000
4596 Nguyễn Thị Quỳnh Như Giáo viên Trường THCS Long An A, Long Hồ 100,000
4597 Nguyễn Thị Cẩm Bình Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 100,000
4598 Đoàn Thị Khánh Vân Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 100,000
4599 Nguyễn Minh Thành Hậu Thành, Long An, Long Hồ 100,000
4600 Cửa hàng điện Vĩnh Hồ Khóm 1, TT Long Hồ 400,000
4601 Nguyễn Hoàng Oanh Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 50,000
4602 Phạm Minh Tơ Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 50,000
4603 Ông Phạm Thanh Xuân Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 50,000
4604 Cô Dương Thị Phụng Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 50,000
4605 Cô Phamh Thị Kim Xuyến Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 50,000
4606 Cô Nguyễn Thị Ngọc Linh Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 50,000
4607 Bé Thái Vinh, Thiện Nhân Cty Long Vinh, TP Vĩnh Long 50,000
4608 Cô Nguyễn Thị Diệu Ngọc Hậu Thành, Long An, Long Hồ 50,000
4609 Lương Văn Mười Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 50,000
4610 Nguyễn Thị Thúy Quyên Trường mần non Hòa Phú, Long Hồ 50,000
4611 Nguyễn Minh Tuấn Hậu Thành, Long An, Long Hồ 50,000
4612 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200,000
4613 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình 100,000
4614 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình 100,000
4615 Gia đình Thầy Hiếu TT Tam Bình 200,000
4616 Trần Chí Hùng Loan Mỹ, Tam Bình 250,000
4617 Nguyễn Thái Ngọc Muội TT Tam Bình 100,000
4618 Cơ sở in Lê Phi TT Tam Bình 100,000
4619 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20,000
4620 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 50,000
4621 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
4622 Bé + Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
4623 Sáu Vinh, Bảy Tỷ Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
4624 An, Gọn Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
4625 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
4626 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
4627 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500,000
4628 Hội từ Thiện Hiếu Tín, Vũng Liêm 100,000
4629 Thượng tọa Thích Phước Hạnh Trụ trì chùa Phật ngọc Xá Lợi Vĩnh Long 100,000
4630 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình 100,000
4631 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
4632 Ông bà Quá có Trần Văn Phước,Bùi Thị Dung Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
4633 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
4634 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50,000
4635 Bé Em, Bích Liễu Mỹ An, Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
4636 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
4637 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
4638 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình 50,000
4639 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
4640 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
4641 Sư cô Như Hòa Chùa Bảo Nguyên, Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
4642 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
4643 Bà Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
4644 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
4645 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
4646 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
4647 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100,000
4648 Ông Hà Văn Rồng, bà Lê Thị Tiếng P1, TPVL 50,000
4649 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình 100,000
4650 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
4651 Chú Nhiệm Tam Bình 50,000
4652 Bùi Thành Nam Nhơn Bình, Trà Ôn 200,000
4653 Thi, Tiến TT Tam Bình 100,000
4654 Phú Khang, Bảo Ngọc Nhơn Phú, Mang Thít 200,000
4655 Cô Mai Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 50,000
4656 Cô Tú Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
4657 Thánh thất cao đài Chợ Vĩnh Xuân 100,000
4658 Cửa hàng thức ăn gia súc Ngọc Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân 100,000
4659 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân 50,000
4660 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
4661 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
4662 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
4663 Phạm Thị Xuân Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 200,000
4664 Út Ngọng bán vé số TT Tam Bình 100,000
4665 Nguyễn Thị Yến Tuyết Trà Côn 50,000
4666 Diệu Dung Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
4667 Thầy giáo Đèo Trường Tiểu học Mỹ Thạnh Trung A 50,000
4668 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan 50,000
4669 Tiệm sắt Kim Quang TT Tam Bình 100,000
4670 Sạo quần áo Cô Hai TT Tam Bình 100,000
4671 Cửa hàng bách hóa Cô Nga TT Tam Bình 50,000
4672 Cửa hàng bách hóa Cô Tuyết TT Tam Bình 50,000
4673 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm 100,000
4674 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
4675 Nguyễn Quốc Thanh Tường Lộc, Tam Bình 100,000
4676 Thầy giáo Tâm Xã Tường Lộc, Tam Bình 100,000
4677 Tám Bon Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
4678 Đoàn Trường Duy Hòa Thạnh, Tam Bình 100,000
4679 Phan Tử Công
Trần Ngọc Dung
Số 3, Cao Bá Quát, TP Nha Trang 500,000
4680 Văn Châu USA 500,000
4681 Nhà hảo tâm TT Tam Bình 100,000
4682 Võ Thị Tạo TT Tam Bình 100,000
4683 Lê Nhung TPHCM 250,000
4684 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50,000
4685 Phạm Thị Kim Vân Thuận An, Tx BÌnh Minh 50,000
4686 Ban trị sự PGHH Tân Quới Bình Tân, Vĩnh Long 500,000
4687 Dương Mỹ Hoa Tp Vĩnh Long 100,000
4688 Châu Mỹ Vân Tp Vĩnh Long 100,000
4689 Chị Nguyên Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100,000
4690 Bé Nga Tp Vĩnh Long 100,000
4691 Bùi Thị Bảo Trân Mỹ An, Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang                          100,000
4692 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, Tp Vĩnh Long                          100,000
4693 Chị Nữ Trần Phú, P4, Tp Vĩnh Long 100,000
4694 Tiệm hột Tín Phát Cái Nhum, Mang Thít 100,000
4695 Ngọc Trâm Thanh Đức, Long Hồ 300,000
4696 Nam Phát Thanh Đức, Long Hồ 100,000
4697 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 100,000
4698 Nguyễn Thị Ngọc Điệp P4, Tp Vĩnh Long 1,000,000
4699 Tran Anh Tuan 500,000
4700 Bạn xem đài 400,000
4701 Nguyen Thi My Le 300,000
4702 Vo Thi My Linh 300,000
4703 Nguyen Lam Van Tuong 50,000
4704 Bạn xem đài 2,000,000
4705 Bạn xem đài 400,000
4706 Bé Mai Thảo Trường Lê Quí Đôn 250,000
4707 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300,000
4708 Nhà hảo tâm An Bình, Long Hồ 200,000
4709 VLXD Hòa Lợi P8, Tp VĨnh Long 200,000
4710 Chị Dung Đồng Phú, Long Hồ 200,000
4711 Bé Trâm Anh Đồng Phú, Long Hồ 100,000
4712 Cô Thanh Chợ Cầu Chùa 50,000
4713 Cô Ba Ba Càng 100,000
4714 Cô Út Ửng An Bình, Long Hồ 50,000
4715 Chị Mỹ An Bình, Long Hồ 50,000
4716 Anh Hai Lý An Bình, Long Hồ 50,000
4717 Chị Bạch An Bình, Long Hồ 50,000
4718 Chị Sáu Phó An Bình, Long Hồ 50,000
4719 Cô Kiều An Bình, Long Hồ 50,000
4720 Chị Đại Hải Hòa Phú, Long Hồ 100,000
4721 Anh cù văn Mười P3, Tp Vĩnh Long 50,000
4722 Anh Cù Thành Sĩ P3, Tp Vĩnh Long 50,000
4723 Cô Phượng ( xe ôm) An Bình, Long Hồ 50,000
4724 Anh Sơn An Bình, Long Hồ 50,000
4725 Chị Huệ ( bán sữa đậu nành) Phà An Bình 50,000
4726 Quỹ vì người nghèo Tỉnh Vĩnh Long 3,000,000
4727 Chị Sửu P5, Tp Vĩnh Long 200,000
4728 Dương Tấn Đạt, Dương Tấn Phát P5, Tp Vĩnh Long 200,000
4729 Phạm Tiến Dũng, Phạm Tiến Đạt 14/9 Phường 5, Tp Vĩnh Long 200,000
4730 Nguyễn Văn Sua Đường 8/3, Khóm 4, P5, Tp Vĩnh Long 200,000
4731 Cô Hom ( bán dừa) An Bình, Long Hồ 400,000
4732 Dì Ngọc P5, Tp Vĩnh Long 200,000
4733 Cô Ánh Hồng Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100,000
4734 Anh Tư Kiệp Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100,000
4735 Minh Nhật Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100,000
4736 Thùy Mẫn Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100,000
4737 Huỳnh Thị Cúc Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100,000
4738 Anh Thái Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100,000
4739 Công ty TNHH Vinh Hưng Mỹ Đức Tây, Cái Bè 200,000
4740 VLXD Huy Danh Mỹ Đức Tây, Cái Bè 200,000
4741 An Cát An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 20,000
4742 An Thủy An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 20,000
4743 Năng Độ An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 20,000
4744 Nguyễn Thị Năm An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 20,000
4745 Trần Văn An An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 50,000
4746 Vựa trái cây Tú Phương Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang 50,000
4747 Năm Dày Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 200,000
4748 Nguyễn Ngọc Kiều Anh Đồng Tháp 50,000
4749 Café Hoàng Vũ Quốc lộ 1A, An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 50,000
4750 Hai cháu Bin, Bo Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
4751 Lê Công Quốc Bảo Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
4752 Quan, Thùy P8, Tp Vĩnh Long 500,000
4753 Thiện Hạnh, Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                            100,000
4754 Diệu Chánh, Diệu Thanh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                            100,000
4755 Thiện Thuận, Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                            100,000
4756 Nhật Minh, Ngân Nguyên Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                              50,000
4757 Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                              50,000
4758 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                            100,000
4759 Ngọc Sương, Bé Phương KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,RP HCM                            100,000
4760 Anh Chí An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                            100,000
4761 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                            100,000
4762 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                            100,000
4763 Bé Gia Phúc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                            100,000
4764 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang                            100,000
4765 Cô Sáu Phụng TPHCM                            100,000
4766 Chị Ba Trúc USA                            100,000
4767 Anh Năm Thâm Chợ An Hữu, Cái Bè                            100,000
4768 anh Nguyên Võ USA                            100,000
4769 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ                              50,000
4770 Anh chị Thảo Mai Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                            250,000
4771 Bà Phạm Thị Bửu Khu 4, TT Cái Bè, Tiền Giang 100,000
4772 Đoàn Thị Thu Hà Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 50,000
4773 Nhà hảo tâm Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang 50,000
4774 Ông Nguyễn Văn Danh Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
4775 Võ Hữu Đức Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
4776 Huỳnh Thị Thắm Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
4777 Cô Tuyết Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
4778 Huỳnh Thị Phượng Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
4779 Huỳnh Thị Bích Hạnh Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
4780 Huỳnh Thị Bích Liễu Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
4781 Huỳnh Văn Bi Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
4782 Huỳnh Văn Yến Nhi Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
4783 Ngô Thị Rãnh Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
4784 Nguyễn Thị Hưng Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
4785 Thím Tư Oanh Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
4786 Phật tử Diệu Hương Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
4787 Cô Vân TT Vũng Liêm 50,000
4788 Bạn xem đài Trung Thành Tây, Vũng Liêm 100,000
4789 Nguyễn Văn Nha Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
4790 Chị Phụng Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
4791 Anh Hai Sơn Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
4792 Nguyễn Thị Hồng Châu Bán búm chợ Vĩnh Liêm 100,000
4793 Vựa heo Cường Duyên Trung Hiếu, Vũng Liêm 200,000
4794 Nguyễn Thị Phương Trung Hiếu, Vũng Liêm                              50,000
4795 Nguyễn Thị Dung Trung Hiếu, Vũng Liêm                              50,000
4796 BS Vũ Quận Bình Chánh, TPHCM                            500,000
4797 Đại lý thuốc Tây Hải Chợ Quới An, Vũng Liêm                            200,000
4798 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chánh An, Mang Thít 200,000
4799 Hai Cháu Hữu Tài, Thanh Xuân Chánh An, Mang Thít 200,000
4800 Huyỳnh Xuân Vân Canada 50,000
4801 Chú Mười Tua Tiệm buôn Giang Ký, Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
4802 Ông Nguyễn Văn Tiến Khóm 1, Tt Vũng Liêm 100,000
4803 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
4804 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
4805 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
4806 Hương linh ông Đồng Công Thọ Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
4807 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
4808 Nguyễn Thị Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
4809 Trần Kim Thắm Tân Bình, TPHCM 50,000
4810 Đồng Công Khả Phong Q Bình Chánh, TP HCM 50,000
4811 Đồng Công Phúc An Q Bình Chánh, TP HCM 50,000
4812 Ông Đặng Văn Truyền Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
4813 Đặng Văn Kê Trung Trị, Vũng Liêm 50,000
4814 Gia đình Linh Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
4815 Trần Diễm Hương Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50,000
4816 Ông bà Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh Phong, Tân Long Hội, mang Thít 50,000
4817 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít 50,000
4818 Cô Nguyễn Thị Hồng Bình Phước, Mang Thít 100,000
4819 Cô Năm Kim Chợ Long Hiệp, Long An, Long Hồ 50,000
4820 Cửa hàng ĐTDĐ Thanh Phong Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50,000
4821 Cửa hàng TAGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50,000
4822 Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50,000
4823 Bà Trần Thị Âu Cầu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm                          100,000
4824 Trần Thị Đầy Cầu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
4825 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm                            50,000
4826 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm                            50,000
4827 Trại cây Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm                            50,000
4828 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm                            50,000
4829 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
4830 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
4831 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
4832 Tiệm phụ tùng Nguyễn Tuấn Dũng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
4833 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
4834 Cô Hà ( bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
4835 Cô Thủy TAGS Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
4836 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
4837 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50,000
4838 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
4839 Tiệm cầm đồ Khải Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
4840 Cô Yến (bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
4841 Phật tử Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm 20,000
4842 Nguyễn Thị Bé Năm Tân An Luông, Vũng Liêm                              20,000
4843 Huỳnh Hồng Vy Rạch Giá, Kiên Giang 50,000
4844 Trần Thị Bích Đào Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
4845 Thuôc tây Minh Thúy Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
4846 Nguyễn Ngọc Minh Thanh Phong, Tân Long Hội, mang Thít 50,000
4847 Cô Út Xuyên Cây xăng Thuận Phát, Tân Long 50,000
4848 VLXD Phước Hùng Gò Ân, Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
4849 Pha Lê Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
4850 Bà Năm Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm                            250,000
4851 Nội thất Mai Trang P4, Tp Vĩnh Long 250,000
4852 Cô Ba Chợ Cua, P4, Tp Vĩnh Long 100,000
4853 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, TPVL 100,000
4854 Diệp Thị Thu Hà Cầu Muối, TPHCM 100,000
4855 Thọ Phước Phật tử Chùa Kỳ Viên 100,000
4856 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100,000
4857 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp VL 100,000
4858 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, Tp Vĩnh Long 100,000
4859 Tiệm hột Vạn Hưng Vũng Liêm 100,000
4860 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100,000
4861 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50,000
4862 Cô Mai ( nghỉ hưu) P1, Tp Vĩnh Long 50,000
4863 Cô Nga Yoga CLB Yoga, P1, TpVl 50,000
4864 Lý Cẩm Nguyệt P1, Tp Vĩnh Long 100,000
4865 Khắc Duy, Anh Thy Phật tử Chùa Kỳ Viên 50,000
4866 Nguyễn Thị Nực Trần Phú, p4, TPVL 100,000
4867 Nguyễn Thị Hồng Long Phước, Long Hồ 50,000
4868 Tư Tiên Long Phước, Long Hồ 100,000
4869 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50,000
4870 Phùng Phương Chi Vũng Tàu                         1,000,000
4871 Thúy Hải Vũng Tàu                            500,000
4872 Phở Thủy Nguyên Vũng Tàu                            500,000
4873 Bông sen trắng TT Long Hồ                            400,000
4874 Giàu, Kha, Khiêm P1, Tp Vĩnh Long                            100,000
4875 Giàu, Kha, Khiêm P1, Tp Vĩnh Long                            100,000
4876 Gđ Chú Thạch Hoàng P1, Tp Vĩnh Long                            200,000
4877 Lâm Hoàng Bảo Ngọc P4, Tp Vĩnh Long                            100,000
4878 Lâm Hoàng Bảo Ngọc P4, Tp Vĩnh Long                            400,000
4879 Cát Anh P9, Tp Vĩnh Long                            100,000
4880 Nhóm bạn thiện nguyện 27/11                         2,000,000
4881 Lê Thiếu Hoa 133 Nguyễn Chí Thanh, P5, Tp Vĩnh Long                         5,000,000
4882 Gia đình ông Sáu Ký P9, Tp Vĩnh Long                            200,000
4883 Gia đình Gia Huy, Gia Phát P8, Tp Vĩnh Long                            400,000
4884 Đinh Hoàng Việt Cao Thắng, P8, TPVL                            100,000
4885 Thành Đô TX Bình Minh                            100,000
4886 Lý Thị Dứng Trà Ôn                            100,000
4887 Trương Thị Tiểu Vi Mỹ Hòa, TX Bình Minh 200,000
4888 Trương Lương Tây Trà Vinh 200,000
4889 Nguyễn Thị Ngọc Nga TP HCM 200,000
4890 Nguyễn Thành Đô TX Bình Minh                                      100,000
4891 Lý Thị Dứng Trà Ôn                                      100,000
4892 Võ Thị Kiều Song Phú, Tam Bình 50,000
4893 Traần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào Song Phú, Tam Bình 100,000
4894 Tổ từ thiện Hai Râu Thành Quới, Tân Quới, Bình Tân 100,000
4895 Traần Thanh Luyến An Phước, Mang Thít 200,000
4896 Gia đình Lý Kim Phước Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương 500,000
4897 Dũng Uyên Tân Quới, Bình Tân 100,000
4898 Trương Thị Thanh, Lê Ngọc Kim Quí, Lê Ngọc Ánh Huyền P3, Tp Vĩnh Long 200,000
4899 Bạn xem đài Vĩnh Long 1,000,000
4900 Khả Vy, Trí Đại P1, TPVL 50,000
4901 Bảo Ngọc, Thanh P4, TPVL 50,000
4902 Nguyễn Thị Kim Vân P2, TPVL 100,000
4903 Ông bà Năm Xây, Yến Trâm Trường An 50,000
4904 Chị Minh Thư Đài PT-TH VĨnh Long 100,000
4905 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50,000
4906 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước 50,000
4907 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100,000
4908 Trần Dì Muối P4, TPVL 200,000
4909 Tập thể công nhân nhà máy Vikimco P5, TPVL 520,000
4910 Trương Nhựt Khôi P5, TPVL 50,000
4911 Ông bà Giáo Tạ TT Tam Bình 1,000,000
4912 Thiệu Ngọc Nguyên Thanh P3, TPVL 200,000
4913 Bạn xem đài P3, TPVL 1,000,000
4914 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TPVL 50,000
4915 Cô Nguyễn Thị Yến TPHCM 100,000
4916 Anh Phước ấp 2, Hòa Lộc, Tam Bình 200,000
4917 Nguyễn Thị Nhung ấp 7, Hậu Lộc, Tam Bình 100,000
4918 Tran Thi Phuong Thuy 100,000
4919 Khuu Thi Tuyet Hoa 200,000
4920 Bạn xem đài 100,000
4921 Pham Hong Cuc 400,000
4922 Bạn đọc 192,000
4923 Nguyen Phuoc Tuong 300,000
4924 Minh Quoc P1, TPVL 100,000
4925 Tran Le Nha Tran Vinh Long 100,000
4926 Cháu Thành Đạt P8, TPVL 100,000
4927 Đạm Ngọc, Minh Như P2, TPVL 500,000
4928 Hà Văn Thuận P1, TPVL 200,000
4929 Nguyễn Ngọc Lan P1, TPVL 200,000
4930 Hà Phước Vinh P1, TPVL 200,000
4931 Nguyễn Thị Ngọc Bích P1, TPVL 200,000
4932 Cô Danh, Thảo P8, TPVL 200,000
4933 Cô Hạnh, Ngân, Chín, Loan P8, TPVL 200,000
4934 Ông Nguyễn Văn Út 14 Trần Văn Ơn, P1, TPVL 1,000,000
4935 Chú Tâm Khóm 3, TT Tam Bình 200,000
4936 Trần Chí Hùng Loan Mỹ, Tam Bình 250,000
4937 29 nhà hảo tâm Long Mỹ, Mang Thít 700,000
4938 Gia đình bạn xem đài Long Phước, Long Hồ 400,000
4939 Cô Ngọc P4, Tp Vĩnh Long 100,000
4940 Ngụy Thế Vinh, Ngụy Diệu Quang
Huỳnh Thị Tú Trinh
Phạm Thái Bường, P4, TPVL 900,000
4941 Một giáo viên Trường Lưu Văn Liệt 200,000
4942 Nguyễn Minh Huy 36b/21 Khu nhà ở Hưng Thịnh Đức, Long Hồ 200,000
4943 Nguyễn Thị DĐăng Khoa K1, P3, TPVL 200,000
4944 Chị Hương Giang P8, Tp Vĩnh Long 250,000
4945 Ông Bà Tư Hoàng Thành P2, Tp Vĩnh Long 200,000
4946 Tập thể CB – CNV Đài PT-TH VĨnh Long 1,000,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *