STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
9203 Bạn xem đài Trà Côn, Trà Ôn 500,000
9204 Bạn xem đài Cái Bè, Tiền Giang 200,000
9205 Hồng Châu Quận 3, Tp HCM 400,000
9206 Hải Tiều, Bạch Yến Cà Mau 500,000
9207 Nhóm bạn Thiện Duyên   750,000
9208 Ông bà Tư Hoàng Thành P2, Tp Vĩnh Long 200,000
9209 Bạn xem đài P8, Tp Vĩnh Long 1,000,000
9210 Bạn xem đài K2, P3, TPVL 200,000
9211 Ta Thanh Dat   500,000
9212 Anh Nghi Bến Tre 2,000,000
9213 Bạn xem đài   100,000
9214 Cô Mão Long Hồ 200,000
9215 Ngo Ngoc Anh   200,000
9216 Nguyen Thi Tuyet Trinh   500,000
9217 Lâm Bảo Ngọc P4, TPVL 400,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *