Việc ứng dụng công nghệ đã trở thành một trong những động lực thúc đẩy sự tăng trưởng của ASEAN trong những năm gần đây. Công nghệ đã giúp nâng cao năng suất, tạo ra những ngành công nghiệp mới, phá bỏ rào cản địa lý dẫn đến một thị trường mở. Nhưng cũng chính công nghệ đang làm biến đổi sâu sắc thị trường việc làm trong khu vực ASEAN. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *