Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong 3 đột phá chiến lược, được Chính phủ xác định là một nhiệm vụ trọng tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ đã dành rất nhiều thời gian cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, tổ chức 25 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật. Chính phủ đã cho ý kiến, xem xét, thông qua gần 100 đề nghị xây dựng luật, dự án luật và các nội dung liên quan để trình các cấp có thẩm quyền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *