Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi Tổng công ty Đường sắt Việt Nam không đồng ý về việc nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt khổ 1 mét mới chạy song song với tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh hiện có.
 
 
Theo Bộ GTVT, Bộ đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển đường sắt Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050; trong đó có nội dung sẽ nghiên cứu xây dựng mới tuyến đường sắt đôi, khổ 1,43 m trên trục Bắc – Nam, theo hướng trước mắt khai thác chạy tàu với tốc độ từ 160km/h – dưới 200km/h, kết hợp chạy chung tàu khách với tàu hàng, có chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng để về lâu dài nâng cấp tốc độ thiết kế đáp ứng nhu cầu vận tải.
Theo đó, việc nghiên cứu xây dựng một tuyến đường sắt khổ 1 mét chạy song song với tuyến đường sắt Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh hiện tại như đề nghị của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là không phù hợp với định hướng phát triển đường sắt đã được Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Chiến lược để được phê duyệt, không đề xuất mới những vấn đề không phù hợp với nội dung Chiến lược đã trình Thủ tướng Chính phủ.

Bộ GTVT khẳng định sẽ chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Cục Đường sắt Việt Nam thực hiện các đề án, dự án xây dựng đường sắt trên trục Bắc – Nam với nội dung và bước đi thích hợp theo Chiến lược và Quy hoạch phát triển đường sắt được duyệt.

 
Nguồn: Lan Hương ( Hà nội mới )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *