Có câu nói: chúng ta có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một chốn để quay về, đó là gia đình. Bởi, gia đình là nơi cho chúng ta tình yêu thương, sự chở che và bao dung vô điều kiện. Không quá khi nói rằng, đây là thứ tình cảm vượt lên trên tất cả mọi giá trị vật chất và không gì có thể so sánh được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *