Qua các buổi tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa 9, một trong những vấn đề được cử tri quan tâm là làm gì để giải quyết những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *