Trong tháng 12 này, các doanh nghiệp trong khu – tuyến công nghiệp của tỉnh xuất khẩu đạt 18,1 triệu USD, tăng 23,2% so với tháng trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *