Vĩnh Long và thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch từ cuối năm 2011. Sau 3 năm hợp tác phát triển du lịch bước đầu đã đạt được những kết quả tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *