Tính đến nay, Hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng được 11 hợp tác xã, 1.450 tổ hợp tác, 10 doanh nghiệp và hàng chục trang trại do cựu chiến binh làm nòng cốt. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *