Nhằm từng bước nâng cao đời sống người dân và phát triển hệ thống hạ tầng đô thị và các vùng nông thôn, năm qua tỉnh Vĩnh Long đã tập trung phát triển nhà ở tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *