Vĩnh Long đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân đợt 1 năm 2015. Theo Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, tại các huyện thị giao quân đợt này, lễ giao nhận quân được  tổ chức trang trọng, đúng theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *