Thực hiện giai đoạn 2 chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ, tỉnh Vĩnh Long triển khai xây dựng 12 cụm tuyến dân cư trên diện tích gần 57 ha và xây dựng 6 bờ bao ngăn lũ, với tổng vốn đầu tư gần 246 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *