UBND tỉnh Vĩnh Long vừa  tổ chức đối thoại với 15 hộ dân xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh về việc thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp Bình Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *