Để phục vụ tốt đời sống sinh hoạt của người dân nông thôn đồng thời hỗ trợ các xã thực hiện tốt chỉ tiêu nước máy trong tiêu chí môi trường, những năm gần đây, tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *