Thời gian qua, nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cũng như ở các tỉnh trong khu vực bị sụt giảm nghiêm trọng. Ngoài các nguyên nhân khách quan, một nguyên nhân quan trọng là do người dân khai thác thủy sản bằng nhiều hình thức mang tính hủy diệt. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *