Bắt đầu tuần làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII, sáng nay (26/10), các đại biểu Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật tần số vô tuyến điện.

Các đại biểu Quốc hội thảo luận về Luật vô tuyến điện

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã tập trung vào 3 nội dung chính trong dự thảo luật gồm chính sách của Nhà nước về tần số vô tuyến điện (Điều 4, dự thảo Luật), cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện (Điều 6, dự thảo Luật) và thanh tra chuyên ngành tần số vô tuyến điện (Điều 7, dự thảo Luật).

Về chính sách của Nhà nước, đa số đại biểu Quốc hội tán thành với nội dung đã quy định tại Điều 4 của dự thảo Luật. Có ý kiến đề nghị, nên bổ sung các giải pháp hỗ trợ việc khai thác và sử dụng tần số cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và phục vụ quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng; bổ sung quy định về bắt buộc áp dụng công nghệ mới, công nghệ cao để thúc đẩy phát triển công nghệ và sử dụng có hiệu quả tần số. Một số ý kiến khác cho rằng, tên, nội hàm và vị trí của các khoản trong Điều này chưa thực sự phù hợp, cần nghiên cứu và bổ sung các nội dung này vào dự thảo Luật… Bên cạnh đó, Luật cần thể hiện rõ những hoạt động Nhà nước ưu tiên và khuyến khích áp dụng công nghệ sử dụng có hiệu quả tần số vô tuyến điện phục vụ quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích công cộng…

Về cơ quan quản lý chuyên ngành, tần số vô tuyến điện, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành quy định cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện nhưng đề nghị tách thành một điều riêng và quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan này, trong đó có trach nhiêm phối hợp và hợp tác quốc tế trong linh vưc tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh.

Để đảm bảo việc quản lý thống nhất, phân bổ và sử dụng có hiệu quả phổ tần số vô tuyến điện nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của các lĩnh vực khác nhau, Luật cần quy định một cơ quan quản lý chuyên ngành có vị trí pháp lý và năng lực kỹ thuật, nghiệp vụ đủ mạnh.

Về thanh tra chuyên ngành tần số vô tuyến điện, có ý kiến cho rằng, đối với thanh tra chuyên ngành có thể quy định trong Luật, nhưng chỉ mang tính định hướng, tạo điều kiện cho Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định. Luật không nên quy định quá cụ thể về thanh tra chuyên ngành vô tuyến điện vì Thanh tra chuyên ngành là hoạt động thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật, những quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý của ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý… Tuy nhiên, có ý kiến lại cho rằng, nên thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra….

Chiều cùng ngày, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

THVL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *