Qua cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng của tỉnh Vĩnh Long , không ít học sinh đã phát huy tư duy, sáng tạo để nghiên cứu, sáng chế những sản phẩm có ích, phục vụ đời sống. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *