Thành phố Vĩnh Long đã thực hiện lấy rác theo giờ từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, việc này còn nhiều hạn chế. Dọc theo hầu hết các tuyến đường lúc nào cũng có rác thải, thậm chí có những tuyến đường rác thải ùn ứ, chất thành đống, bốc mùi hôi thối và làm mất mỹ quan đô thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *