Kết quả nâng chất nông thôn mới ở xã Thành Trung, huyện Bình Tân sau một năm là hoàn thành 19/19 tiêu chí. Đây không chỉ làm cho diện mạo nông thôn thay đổi, đời sống nhân dân tiếp tục phát triển mà còn tăng thêm niềm tin của người dân vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *