Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn tòan miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngành giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long đã đăng ký  hoàn thành và đưa vào khai thác nhiều công trình giao thông, trong  đó có 2 gói thầu 81 và 82 – thuộc dự án nâng cấp đường 907.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *