Cùng với việc tham gia các phong trào thi đua "Tuổi cao – Gương sáng", người cao tuổi ở huyện Trà Ôn còn tích cực tham gia thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã trong huyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *