Trong những năm qua, Đảng ủy quân sự tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều biện pháp để tổ chức học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *