Sau gần 1 năm đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều tiêu chí ở xã Tân Lược, huyện Bình Tân được giữ vững và nâng chất. Trong đó tiêu chí thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo được thể hiện rõ nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *