Hôm nay ngày làm việc cuối cùng của đoàn kiểm tra giám sát công tác gia đình tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện công tác gia đình tỉnh Vĩnh Long có buổi làm việc với thành phố Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *