Sáng nay, Hội nông dân tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Trường cán bộ nông dân Việt Nam và Trường Chính trị Phạm Hùng tổ chức bế giảng lớp trung cấp ngành công tác xã hội và chuyên ngành công tác Hội nông dân, hệ vừa làm vừa học, khoá 2, giai đoạn 2012-2014.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *