Từ đầu năm đến nay, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh xảy ra trên cây trồng, vật nuôi cộng với giá một số mặt hàng nông sản thiếu ổn định song nhờ ngành nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long quan tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng, nhân rộng  nhiều mô hình sản xuất hiệu quả nên giá trị nông, lâm, thủy sản của tỉnh vẫn tiếp tục tăng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *