Cũng như nhiều doanh nghiệp trong cả nước, thời gian qua các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long không những tập trung thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, mà còn chủ động hội nhập kinh tế  quốc tế, phát triển thị trường, từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *