Đối với các doanh nghiệp, trong những ngày chuẩn bị nghỉ Tết này đều dành sự quan tâm đến người lao động qua các khoản lương thưởng.  Đây vừa là niềm động viên, tạo sự gắn kết lâu dài giữa người lao động với doanh nghiệp vừa thể hiện văn hóa của doanh nghiệp.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *