Sáng nay, Đoàn giám sát do ông Lưu Thành Công, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp  luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đô thị đối với  sở Tài nguyên và môi trường.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *