Sau khi hoàn thành xây mới 530 căn nhà cho hộ nghèo dân tộc Khmer giai đoạn 1, năm 2017, huyện Trà Ôn tiếp tục triển khai thực hiện 455 căn nhà của giai đoạn 2, với tổng kinh phí 18 tỷ 200 triệu đồng do Đài PT&TH Vĩnh Long tài trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *