Xác định tầm quan trọng của y tế cơ sở trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, tỉnh Vĩnh Long đã không ngừng quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo nhân lực phục vụ tại tuyến y tế gần dân nhất. Qua đó, đã góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *