Thời gian qua, lực lượng dân quân tự vệ không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại tại các địa phương, cơ quan, đơn vị mà còn có nhiều hoạt động xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *