Tiếp tục các hoạt động chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ngày 25/10, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long trao học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng năm học 2018-2019 cho học sinh nghèo, mồ côi, khuyết tật, học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học giỏi ở các trường trung học thuộc 2 huyện Trà Ôn, Tam Bình.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *