Mô hình “cánh đồng mẫu lớn” là một trong những lời giải cho bài toán tăng hiệu quả liên kết “4 nhà”, giúp nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học  kỹ thuật, các loại vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất lúa với giá cả ổn định và chất lượng cũng như giá cả đầu ra đảm bảo có lãi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *