Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều chính sách đào tạo, thu hút bác sĩ nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thế nhưng, số bác sĩ đang phục vụ trong ngành y tế vẫn chưa đủ so với nhu cầu thực tế gây nhiều trở ngại cho công tác này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *