Cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Vĩnh Long đã dành sự quan tâm kỳ vọng ở họp lần thứ 7 Quốc hội khóa 14.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *