Nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được chia thành 2 khu vực: Đô thị và nông thôn. Trong đó, nước sạch khu vực đô thị do Công ty Cổ phần nước Vĩnh Long quản lý, kinh doanh; còn nước sinh hoạt khu vực nông thôn do Trung tâm nước sạch – vệ sinh môi trường NT thuộc Sở NN – Phát triển NT và các địa phương quản lý. Tuy nhiên thực tế công tác quản lý vẫn còn nhiều bất cập.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *