Cho tới nay, virus Zika đã có mặt tại 49 quốc gia trên toàn thế giới. Dù vậy cách phát hiện virus này duy nhất hiện vẫn là gửi mẫu máu tới các phòng thí nghiệm để tiến hành các xét nghiệm gen phức tạp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *