Các loài vật, từ cọp, gấu, vượn cáo, tinh tinh, cho đến khỉ đuôi ngắn Ma-ca-ca… đang được nuôi dưỡng tại vườn thú Bioparco di Roma ở thủ đô Rome đã được thết đãi những bữa tiệc mát lạnh, với các món ăn được đông cứng nhằm giúp chúng giải nhiệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *