Người nộm hay thằng bù nhìn là những vật giả người thường được nông dân đặt ngoài đồng để xua đuổi chim, thú đến phá hoại mùa màng. Riêng với người dân vùng Pietmont, Italia, những thằng bù nhìn không chỉ để canh gác đồng ruộng, mà còn được xem như những tác phẩm nghệ thuật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *