Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, các doanh nghiệp và địa phương liên quan chi tiết số vốn ngân sách ứng trước được hoãn thu hồi và số vốn ngân sách ứng trước phải thu hồi để triển khai thực hiện.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa cho phép hoãn thu hồi gần 3.392 tỷ đồng vốn ngân sách ứng trước phải thu trong dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009.

Trong đó, số vốn hoãn thu hồi trong dự toán của các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91 khoảng 1.555 tỷ đồng; số vốn hoãn thu hồi trong dự toán của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là trên 1.837 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng quyết số vốn ngân sách ứng trước còn lại phải thu hồi trong năm 2009 là trên 252,5 tỷ đồng. Trong đó, số vốn phải thu hồi trong dự toán của các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91 là 158,502 tỷ đồng; của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 94 tỷ đồng.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, các doanh nghiệp và địa phương liên quan chi tiết số vốn ngân sách ứng trước được hoãn thu hồi và số vốn ngân sách ứng trước phải thu hồi để triển khai thực hiện.

Theo chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *